POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

Mezinárodní soutěžní výstava upravených motocyklů

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Váš zájem a podporu celého projektu, protože vy, stavitelé a soutěžící, jste samozřejmě jeho nejdůležitější součástí a právě díky vám, vaší píli, času a ochotě lze tak velkou věc, jako je soutěžní výstava BIG LAKE CUSTOM 2024 POŘÁDAT. K tomu přidáváme ještě pár důležitých informací.

1. — Big Lake Custom 2024 (BLC 2024), se koná v termínu 24. 5. – 25. 5. 2024 v rámci velkého mezinárodního srazu EURO BIKE FEST 2024 (23.- 26. 5. 2024) v areálu autokempu MERKUR – PASOHLÁVKY na jižní Moravě. Veškeré dů3ležité informace o akci ve všech evropských jazycích najdete na webu www.eurobikefest.cz. Veškeré další informace o akci a dění kolem ní můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/EuroBikeFest.

Majitelé soutěžících motocyklů NEBUDOU PLATIT žádné STARTOVNÉ. Každý majitel soutěžního motocyklu má právo na DVĚ vstupenky zdarma na celou akci Euro Bike Fest 2024 a vjezd pro JEDNO vozidlo (soutěžní motocykl, dodávka, nebo osobní auto s vlekem). Soutěžní motocykl bude přímo u vjezdu do areálu kempu označen.

2. — Přejímka soutěžních motocyklů je v PÁTEK 24. 5. OD 13:00 hodin! Všechny soutěžní motocykly musí být přivezeny na místo NEJPOZDĚJI DO 20:00 hodin. Organizace Big Lake Custom je rok od roku složitější a proto na vás apelujeme, abyste ve vlastním zájmu i v zájmu ostatních soutěžících dodržovali pravidla a organizační pokyny, které platí pro všechny stejně. Pořadatelé si tímto vyhrazují právo vyloučit každý motocykl, který se nedostaví na technickou přejímku v předepsaném termínu, ze soutěže.

Organizačně to bude probíhat takto:

Každý soutěžící, který přijede k hlavní bráně do autokempu Merkur, nahlásí ostraze své startovní číslo, na základě kterého dostane 2x volný vstup a průjezd pro auto. Následně pokračuje areálem po hlavní asfaltové cestě až k velkému stanu Big Lake Custom show (nalevo od „main street“ 30 m za objektem pizzerie LAGUNA). Tam buď svépomocí, nebo s pomocí k tomu určených asistentů (ptát se přímo ve stanu v místě technické přejímky soutěžních strojů) složit motocykl a zavézt jej do soutěžního stanu na technickou přejímku. Je jasné, že především v časovém rozmezí od 16:00 do 20:00 se čekací doby na technickou přejímku prodlouží, neboť v tomto čase přijede většina soutěžících. Můžeme Vám slíbit, že se budeme maximálně snažit o to, aby technické přejímky strojů probíhaly co nejplynuleji.

DOKUD ORGANIZÁTORŮM PŘI TECHNICKÉ PŘEJÍMCE NEPOTVRDÍTE VLASTNÍM PODPISEM PŘEDÁNÍ MOTOCYKLU DO SOUTĚŽE, NEBUDE SOUTĚŽNÍ STROJ DO SOUTĚŽE ZAŘAZEN!!!

Výstavní stan se otevře veřejnosti dopoledne v sobotu 25. 5. v cca 10 hod.

VŠECHNY SOUTĚŽNÍ MOTOCYKLY SE ZAČNOU VYDÁVAT ZPĚT MAJITELŮM V SOBOTU 25. 5. PO 19 HOD. NEBO V NEDĚLI 26. 5. od 8:30 do 10 hod. RÁNO!!!

Hlasování v soutěži

Každý vystavovatel obdrží v pátek při odevzdání motocyklu hlasovací formulář. Během sobotní výstavy pak obejde všechny vystavené stroje a dle vlastního uvážení ohodnotí v každé kategorii nejlepší 1-5. Vyplněné formuláře pak odevzdá pořadatelům ve výstavním stanu nejdéle do 14 hodin.

Na základě hlasování vystavovatelů jsou přiřazeny body a v každé kategorii vyhodnoceno pořadí. Pořadatel nezasahuje do výsledků. Pouze v případě bodové shody určí pořadí po poradě s přítomnými významnými staviteli.

Slavnostní vyhlášení vítězů BLC 2024 proběhne v sobotu 26. 5. v podvečerních hodinách dle programu EBF na hlavním pódiu za účasti zástupců partnerů soutěže a médií.

3. — Po celou dobu výstavy bude moci s motocykly manipulovat VÝHRADNĚ organizátory pověřený a zaškolený personál.
Vybrané motocykly budou v průběhu akce foceny. Buď na photo stage s modelkami nebo v těsném sousedství stanu. Majitelé soutěžních strojů se mohou focení aktivně zúčastnit.

Pokud budete mít jakoukoli potřebu k vystavenému motocyklu jít, prosím učiňte tak vždy pouze v doprovodu některého z organizátorů.

Všichni doufáme, že se Vám bude i letos na Mušově líbit.

KONTAKT POŘADATEL ZA EFB TEAM:

Michal Cetkovský | tel.: 723 089 496 | michal@chopperweb.cz

Martin Pospíšil | tel.: 721 008 394

WEB MOTOSRAZU EURO BIKE FEST:

www.eurobikefest.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *