POKYNY PRO VYSTAVOVATELERádi bychom Vám tímto poděkovali za Váš zájem a podporu celého projektu, protože vy, stavitelé a soutěžící, jste samozřejmě jeho nejdůležitější součástí a právě díky vám, vaší píli, času a ochotě lze tak velkou věc, jako je soutěžní výstava BIG LAKE CUSTOM 2022 POŘÁDAT. K tomu přidáváme ještě pár důležitých informací.

1. Big Lake Custom 2022 (BLC 2022), se koná v termínu 27. 5. – 28. 5. 2022 v rámci velkého mezinárodního srazu EURO BIKE FEST 2022 (26.- 29. 5. 2022) v areálu autokempu MERKUR – PASOHLÁVKY na jižní Moravě. Veškeré důležité informace o akci ve všech evropských jazycích najdete na webu www.eurobikefest.cz. Veškeré další informace o akci a dění kolem ní můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/EuroBikeFest.
Majitelé soutěžících motocyklů NEBUDOU PLATIT žádné STARTOVNÉ. Každý majitel soutěžního motocyklu má právo na DVĚ vstupenky zdarma na celou akci Euro Bike Fest 2022 a vjezd pro JEDNO vozidlo
(soutěžní motocykl, dodávka, nebo osobní auto s vlekem). Soutěžní motocykl bude přímo u vjezdu do areálu kempu označen.

2. Přejímka soutěžních motocyklů je v PÁTEK 27. 5. OD 13:00 hodin! Všechny soutěžní motocykly musí být přivezeny na místo NEJPOZDĚJI DO 20:00 hodin. Organizace Big Lake Custom je rok od roku složitější a proto na vás apelujeme, abyste ve vlastním zájmu i v zájmu ostatních soutěžících dodržovali pravidla a organizační pokyny, které platí pro všechny stejně. Pořadatelé si tímto vyhrazují právo vyloučit každý motocykl, který se nedostaví na technickou přejímku v předepsaném termínu, ze soutěže.

Organizačně to bude probíhat takto: Každý soutěžící, který přijede k hlavní bráně do autokempu Merkur, nahlásí ostraze své startovní číslo, na základě kterého dostane 2x volný vstup a průjezd pro auto. Následně pokračuje areálem po hlavní asfaltové cestě až k velkému stanu custom show (nalevo od „main street“ 30 m za objektem pizzerie LAGUNA). Tam buď svépomocí, nebo s pomocí k tomu určených asistentů (ptát se přímo ve stanu v místě technické přejímky soutěžních strojů) složit motocykl a zavézt jej do soutěžního stanu na technickou přejímku. Je jasné, že především v časovém rozmezí od 16:00 do 20:00 se čekací doby na technickou přejímku prodlouží, neboť v tomto čase přijede většina soutěžících. Můžeme Vám slíbit, že se budeme maximálně snažit o to, aby technické přejímky strojů probíhaly co nejplynuleji.

DOKUD ORGANIZÁTORŮM PŘI TECHNICKÉ PŘEJÍMCE NEPOTVRDÍTE VLASTNÍM PODPISEM PŘEDÁNÍ MOTOCYKLU DO SOUTĚŽE, NEBUDE SOUTĚŽNÍ STROJ DO SOUTĚŽE ZAŘAZEN!!!

Výstavní stan se otevře veřejnosti dopoledne v sobotu 28. 5. v cca 10 hod.

VŠECHNY SOUTĚŽNÍ MOTOCYKLY SE ZAČNOU VYDÁVAT ZPĚT MAJITELŮM V SOBOTU 28. 5. PO 19 HOD. NEBO V NEDĚLI 29. 5. od 8:30 do 10 hod. RÁNO!!!

Slavnostní vyhlášení vítězů BLC 2022 proběhne v sobotu 28. 5. v podvečerních hodinách dle programu EBF na hlavním pódiu za účasti zástupců partnerů soutěže a médií.

3. Po celou dobu výstavy bude moci s motocykly manipulovat VÝHRADNĚ organizátory pověřený a zaškolený personál.
Vybrané motocykly budou v průběhu akce foceny. Buď na photo stage s modelkami nebo v těsném sousedství stanu. Majitelé soutěžních strojů se mohou focení aktivně zúčastnit.

Pokud budete mít jakoukoli potřebu k vystavenému motocyklu jít, prosím učiňte tak vždy pouze v doprovodu některého z organizátorů.

Všichni doufáme, že se Vám bude i letos na Mušově líbit.

KONTAKT POŘADATEL ZA EFB TEAM:

Michal Cetkovský | tel.: 723 089 496 | michal@chopperweb.cz
Martin Pospíšil | tel.: 721 008 394

WEB MOTOSRAZU EURO BIKE FEST:

www.eurobikefest.cz


Mapa - umístění výstavního stanuVýstavní stanPhoto stage